Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân

1. Thường trực HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

STT Họ và tên Chức vụ
1 Trần Văn Bộ Ủy viên TBV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
2 Triệu Thanh Sơn Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức, Phó CT HĐND huyện
3 Dương Thị Bách Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch HĐND huyện

2. Các Ban HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

2.1. Ban Kinh tế - Xã hội

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 Trần Thị Hằng Trưởng Ban Dân vận HU, Trưởng Ban (kiêm nhiệm)
2 Nông Văn Dũng Phó Trưởng Ban (chuyên trách)
3 Linh Thanh Tuyền Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Xuân Hòa, Thành viên
4 Hoàng Văn Việt Bí thư ĐU xã Thượng Thôn, Thành viên
5 Lã Hoài Bắc Chủ tịch UBND xã Phù Ngọc, Thành viên

2.2. Ban Pháp chế

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Lê Thị Chang

Trưởng Ban (chuyên trách)

2

Triệu Thị Diễn

Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện, Phó Trưởng Ban (kiêm nhiệm)

3

Nông Đức Thuận

Chủ tịch UBND xã Sóc Hà, Thành viên

4

Triệu Việt Cường

Chủ tịch UBND xã Quý Quân, Thành viên

5

Đàm Lê Ngọc Khôi

Chính trị viên BCH Quân sự huyện, Thành viên

 

3. Đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Văn Bộ

Ủy viên BTV, Chủ tịch HĐND huyện

2

Triệu Thanh Sơn

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức, Phó Chủ tịch HĐND huyện

3

Dương Thị Bách

Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch HĐND huyện

4

Vương Văn Võ

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

5

Nguyễn Thị Phương

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

6

Trần Thị Hằng

Trưởng Ban Dân vận, Trưởng ban KT-XH HĐND huyện

7

Nông Văn Dũng

Phó Trưởng ban KT-XH HĐND huyện

8

Lê Thị Chang

Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

9

Triệu Thị Diễn

Phó Trưởng phòng GD-ĐT, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

10

Phương Văn Côn

Trưởng Công an huyện

11

Đàm Lê Ngọc Khôi

Chính trị viên BCH Quân sự huyện

12

Linh Thanh Tuyền

Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Xuân Hòa

13

Phan Văn Đức

Bí thư Đảng ủy xã Đào Ngạn

14

Lã Hoài Bắc

Chủ tịch UBND xã Phù Ngọc

15

Nông Đức Thuận

Chủ tịch UBND xã Sóc Hà

16

Nghiêm Thị Thủy

Bí thư Đảng uỷ xã Nà Sác

17

Triệu Văn Duy

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Trường Hà

18

Triệu Việt Cường

Chủ tịch UBND xã Quý Quân

19

Hoàng Văn Lâm

Bí thư Đảng ủy xã Kéo Yên

20

Hoàng Văn Việt

Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND xã Thượng Thôn

21

Lục Thị Hà

Cán bộ Văn phòng xã Lũng Nặm

22

Hà Văn Tư Bí thư Đảng ủy xã Vân An

23

Phan Trịnh Píu

Bí thư Đảng ủy xã Tổng Cọt

24

Vương Văn Định

Bí thư Đoàn xã Nội Thôn

25

Nông Văn Thuận

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

26

Trương Văn Phoóng

Phó Bí thư ĐU xã Hồng Sỹ

27

Hoàng Văn Cương Bí thư Đảng ủy xã Mã Ba

28

Dương Thị Pằng

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hạ Thôn

29 Lý Thị Mai Phó Chủ tịch HĐND xã Vần Dính
30 Nông Xuân Lê Bí thư Đảng ủy xã Cải Viên