Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân

1. Thường trực HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

STT Họ và tên Chức vụ
1 Trần Văn Bộ Ủy viên TBV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
2 Triệu Thanh Sơn Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức, Phó CT HĐND huyện
3 Dương Thị Bách Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch HĐND huyện

2. Các Ban HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

2.1. Ban Kinh tế - Xã hội

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 Trần Thị Hằng Trưởng Ban Dân vận HU, Trưởng Ban (kiêm nhiệm)
2 Nông Văn Dũng Phó Trưởng Ban (chuyên trách)
3 Linh Thanh Tuyền Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Xuân Hòa, Thành viên
4 Hoàng Văn Việt Bí thư ĐU xã Thượng Thôn, Thành viên
5 Lã Hoài Bắc Chủ tịch UBND xã Phù Ngọc, Thành viên

2.2. Ban Pháp chế

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Lê Thị Chang

Trưởng Ban (chuyên trách)

2

Triệu Thị Diễn

Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện, Phó Trưởng Ban (kiêm nhiệm)

3

Nông Đức Thuận

Chủ tịch UBND xã Sóc Hà, Thành viên

4

Triệu Việt Cường

Chủ tịch UBND xã Quý Quân, Thành viên

5

Đàm Lê Ngọc Khôi

Chính trị viên BCH Quân sự huyện, Thành viên

 

3. Đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Văn Bộ

Ủy viên BTV, Chủ tịch HĐND huyện

2

Triệu Thanh Sơn

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức, Phó Chủ tịch HĐND huyện

3

Dương Thị Bách

Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch HĐND huyện

4

Vương Văn Võ

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

5

Nguyễn Thị Phương

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

6

Trần Thị Hằng

Trưởng Ban Dân vận, Trưởng ban KT-XH HĐND huyện

7

Nông Văn Dũng

Phó Trưởng ban KT-XH HĐND huyện

8

Lê Thị Chang

Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

9

Triệu Thị Diễn

Phó Trưởng phòng GD-ĐT, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

10

Đàm Lê Ngọc Khôi

Chính trị viên BCH Quân sự huyện

11

Linh Thanh Tuyền

Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Xuân Hòa

12

Phan Văn Đức

Bí thư Đảng ủy xã Đào Ngạn

13

Lã Hoài Bắc

Chủ tịch UBND xã Phù Ngọc

14

Nông Đức Thuận

Chủ tịch UBND xã Sóc Hà

15

Nghiêm Thị Thủy

Bí thư Đảng uỷ xã Nà Sác

16

Triệu Văn Duy

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Trường Hà

17

Triệu Việt Cường

Chủ tịch UBND xã Quý Quân

18

Hoàng Văn Lâm

Bí thư Đảng ủy xã Kéo Yên

19

Hoàng Văn Việt

Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND xã Thượng Thôn

20

Lục Thị Hà

Cán bộ Văn phòng xã Lũng Nặm

21

Hà Văn Tư Bí thư Đảng ủy xã Vân An

22

Phan Trịnh Píu

Bí thư Đảng ủy xã Tổng Cọt

23

Vương Văn Định

Bí thư Đoàn xã Nội Thôn

24

Nông Văn Thuận

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

25

Trương Văn Phoóng

Phó Bí thư ĐU xã Hồng Sỹ

26

Hoàng Văn Cương Bí thư Đảng ủy xã Mã Ba

27

Dương Thị Pằng

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hạ Thôn

28 Lý Thị Mai Phó Chủ tịch HĐND xã Vần Dính
29 Nông Xuân Lê Bí thư Đảng ủy xã Cải Viên