Hội nghị cán bộ công chức về quy hoạch cán bộ lãnh đạo các phòng ban nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 31/3, UBND huyện Hà Quảng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức về quy hoạch cán bộ lãnh đạo các phòng ban nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trưởng, phó và công chức, viên chức các cơ quan, phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; đồng chí Vương Văn Võ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu điền phiếu quy hoạch các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2020 - 2025.

Hội nghị đã triển khai các văn bản liên quan như: Quyết định số 656-QĐ/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng qui định về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý;  Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 26/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về qui hoach cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại; triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tới phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm, nội dung và phương pháp quy trình quy hoạch cán bộ theo công văn, hướng dẫn của BTV tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quy hoạch cán bộ của hệ thống chính trị. Đây là một bước quan trọng nhằm thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở huyện Hà Quảng.
Thông qua việc giới thiệu quy hoạch đội ngũ cán bộ huyện sẽ góp phần định hướng cụ thể về nguồn nhân sự cán bộ, đảm bảo cho công tác lãnh đạo quản lý trong nhiệm kỳ tới.
Tại hội nghị, các các đồng chí trưởng, phó và công chức, viên chức các cơ quan, phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu giới thiệu quy hoạch các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2020 - 2025.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Văn Võ, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Công tác cán bộ là khâu then chốt quan trọng, được thực hiện thường xuyên để sớm phát hiện nguồn cán bộ có đức, có triển vọng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng  đơn vị. Quy hoạch cán bộ phải đảm bảo sự liên thông của cả đội ngũ trong hệ thống chính trị; đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch; phải có mối quan hệ giữa quy hoạch cán bộ và bố trí nhân sự, làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Hoàng Đào - Đàm Ngôi (Đài TT-TH huyện)

Các tin khác