Triển khai học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt I/2017

Chiều ngày 21/4/2017, Huyện ủy Hà Quảng tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt I/2017). Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; trưởng phó các phòng, ban, ngành; các đồng chí Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Bế Đăng Khoa, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

         Đồng chí Bế Đăng Khoa, Bí thư Huyện uỷ phát biểu khai mạc hội nghị

 

Hội nghị đã quán triệt, triển khai Kết luận số 10 – KL/ TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 16- CT /TU ngày 10/03/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 19/01/2017 của ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Tỉnh đội bộ dân quân Cao Bằng (15/4/1947-15/4/2017); Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 15/2/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Hà Quảng về tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang huyện Hà Quảng (01/4/1947-01/4/2017); Chỉ thị số 12-CT/W, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Chỉ thị số 13-CT/W, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng; Nghị quyết số 08-NQ/T, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kết luận số 11-KL?W, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Đề án Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, biên giới, có đạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 – 2020; Hướng dẫn số 32 – HD/TU ngày 01/03/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nội dung đột phá thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW về “Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại” học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.Thông báo kết luận số 13-CT/TU, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư (khoá XI) về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản; Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 09/03/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2018-2023).tăng cường tuyên truyền công tác thi hành án dân sự, hành chính; Hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Qua hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản của chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh từ đó xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình trình hành động của địa phương đơn vị thiết thực, hiệu quả./.

Tác giả bài viết: Hoàng Đào-Nguyễn Giêng (Đài TT-TH huyện)

 

Các tin khác