Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Lũng Nặm, Kéo Yên, Vần Dính, Thượng Thôn

Ngày 30/5, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Hà Quảng và tổ đại biểu HĐND huyện Hà Quảng đã đến tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI; trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại các xã Lũng Nặm, Kéo Yên, Vần Dính và Thượng Thôn.

Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Kéo Yên

Tại các buổi tiếp xúc, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Hà Quảng và tổ đại biểu HĐND huyện đã thông báo thời gian, địa điểm, nội dung chương trình của kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 4 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Nhằm đánh giá kết quả các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, thống nhất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Đồng chí Trần Văn Bộ, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh giải trình các ý kiến của cử tri xã Lũng Nặm

Cử tri các xã đã phát huy tinh thần dân chủ tham gia đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào mục xây dựng cơ bản, chế độ chính sách hỗ trợ người dân xây dựng nông thôn mới, nhà văn hóa; mở mới, nâng cấp đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, kéo điện thắp sáng nâng cấp đường điện; xây bể vuông tích nước công cộng tại các xóm thiếu nước sinh hoạt, hỗ trợ giống cây trồng phù hợp với địa phương. Các điểm bán giống lúa, ngô trên địa bàn cần có sự kiểm tra giám sát của các ngành chức năng và các công trình xây dựng phục vụ sản xuất ở địa phương nào cần có sự tham gia, giám sát của người dân địa phương đấy tránh hiện tượng thi công, công trình kém chất lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe ở tuyến xã vẫn còn nhiều bất cập cần có sự chỉ đạo thống nhất của ngành y tế.

Đồng chí Vương Văn Võ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu, giải trình các ý kiến của cử tri xã Vần Dính

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo xã đã giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời nghiêm túc tổng hợp đầy đủ các ý kiến trình lên kỳ họp HĐND sắp tới ./.

Tác giả bài viết: Bế Khiếu - Hoàng Đào (Đài TT-TH huyện)

 

 

Các tin khác