• Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

image advertisement
Tổng số: 649
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
76/UBND-NV 10/01/2024 Về việc tuyển dụng chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Lượt xem: 0
Tải về 15
71/BC-UBND 09/01/2024 BÁO CÁO Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 -2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
73/KH-UBND 09/01/2024 KẾ HOẠCH Về việc triển khai thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng sang tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính năm 2024, giai đoạn2024-2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
68/BC-UBND 09/01/2024 Báo cáo Kết quả triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 2
61/KH-UBND 08/01/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
55/TB-UBND 08/01/2024 THÔNG BÁO Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể các cơ quan, đơn vị; cá nhân công chức, viên chức và người lao động năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
53/BC-UBND 08/01/2024 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)
Lượt xem: 0
Tải về 0
44/KH-UBND 08/01/2024 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Nhà nước huyện Hà Quảng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
45/KH-UBND 08/01/2024 KẾ HOẠCH Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính kỷ luật kỷ cương và văn hóa công vụ của cán bộ, công chức năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
30/BC-BCĐ 05/01/2024 BÁO CÁO Đánh giá kết quả quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 Chương trình số 05/CT-HU về phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, đô thị, du lịch) giai đoạn 2020-2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...