Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 14
Đăng nhập

Huyện ủy

HUYỆN ỦY HÀ QUẢNG

1. Thông tin chung

- Địa chỉ: TT Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại:

- Email: 

2. Tổ chức bộ máy

 STT

 Họ và tên

 Chức vụ

 1

 Nguyễn Lâm Thị Tú Anh

 Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

 2

 Triệu Thanh Sơn

Phó Bí thư TT Huyện ủy

3 Hoàng Văn Bảo

Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hà Quảng

4 Phạm Xuân Tùng

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng