Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Ủy ban MTTQ

Ủy ban MTTQ

1. Thông tin chung

- Địa chỉ: TT Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại: 02063 862 255

- Email: mattranhaquang@gmaiol.com

2. Tổ chức bộ máy

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Trần Thị Hằng Chủ tịch 0972212649
2 Lê Thị Chang Phó Chủ tịch 0914595188
3 Nông Công Huấn Phó Chủ tịch 0982187234
4 Nông Thúy Vân  Ủy viên thường trực 0834136669