Tổng số: 606
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3386/BC-UBND 18/10/2023 BÁO CÁO Tình hình hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 4
3374/BC-UBND 18/10/2023 BÁO CÁO Đánh giá kết quả 4 năm triển khai thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ
Lượt xem: 0
Tải về 8
3368/TB-UBND 17/10/2023 THÔNG BÁO Giá gốc vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Hà Quảng Thời điểm: Tháng 10 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
3351/KH-UBND 16/10/2023 Kế hoạch xây dựng mô hình câu lạc bộ hát then, đàn tính xóm Nặm Ngùa, xã Ngọc Động năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
3362/KH-UBND 16/10/2023 Kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi tại 12 xã, thị trấn trong Tiểu Dự án 2 Cải thiện dinh dưỡng của Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 2
3351/KH-UBND 16/10/2023 Kế hoạch xây dựng mô hình câu lạc bộ hát then, đàn tính xóm Nặm Ngùa, xã Ngọc Động năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
3027/QĐ-UBND 16/10/2023 QUYẾT ĐỊNHV/v Phá dỡ, thanh lý nhà hội đồng, nhà công vụ Trường PTDTBT TH&THCS Cải Viên, Địa điểm: xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
3353/BC-UBND 16/10/2023 BÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Hà Quảng tháng 10 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
3362/KH-UBND 16/10/2023 Kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi tại 12 xã, thị trấn trong Tiểu Dự án 2 Cải thiện dinh dưỡng của Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
3360/BC-UBND 16/10/2023 BÁO CÁO Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
12345678910...
Cơ quan ban hành