Tổng số: 690
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
17/BC-HĐND 19/02/2024 BÁO CÁO Tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 6
436/QĐ-UBND 19/02/2024 QUYẾT ĐỊNH: v/v giao kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới
Lượt xem: 0
Tải về 2
392/KH-UBND 17/02/2024 KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
395/BC-UBND 17/02/2024 BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
373/BC-BCĐ 16/02/2024 Báo cáo kết quả triển khai công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
387/BC-UBND 16/02/2024 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
02/CT-UBND 16/02/2024 CHỈ THỊ Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
362/KH-UBND 07/02/2024 KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 2
365/KH-UBND 07/02/2024 Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn huyên năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
361/BC-UBND 07/02/2024 BÁO CÁO Tình hình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 1
12345678910...
Cơ quan ban hành