Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
349/BC-UBND 06/02/2024 BÁO CÁO Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
319/BC-UBND 01/02/2024 BÁO CÁO Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
3177/KH-UBND 03/10/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
3038/KH-UBND 20/09/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 2377/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện Đề án Thúc đẩy doanh nghệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng lưới phân phối nước ngoài đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
2646/QĐ-UBND 11/09/2023 QUYẾT ĐỊNH: v/v kiện toàn bổ sung, thay thế thành viên Ban Thư ký Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
2924/UBND-NN 11/09/2023 V/v Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2/2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
2860/KH-UBND 07/09/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 tại tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng
Lượt xem: 0
Tải về 2
2756/KL-UBND 28/08/2023 KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các chương trình, dự án từ năm 2019-2022tại UBND xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 336
2454/KH-UBND 27/07/2023 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển
Lượt xem: 0
Tải về 3
2073/UBND-NN 28/06/2023 Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 2
123
Cơ quan ban hành