Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1522/KH-UBND 23/05/2023 Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
118/BC-UBND 14/01/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện khắc phục hậu quả do thiên tai trong năm 2022 và đề xuất hỗ trợ kinh phí trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
86/BC-UBND 11/01/2023 BÁO CÁO Kết quả triển khai Kết luận 36-KL/TW của Bộ Chính trị về Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 1
72/BC-UBND 10/01/2023 BÁO CÁO Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
77/KH-UBND 10/01/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023 trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
78/QĐ-UBND 07/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường giao thông Lũng Rịch - Rặc Rậy, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 0
Tải về 0
73/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho người có uy tín trong vùng đồng dân tộc thiểu số năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
74/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ trọng tài, Dẫn chương trình, Tổ lễ tân, Tổ thư ký, Tổ phục vụ Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
04/CTr-HĐND 05/01/2023 CHƯƠNG TRÌNH Giám sát năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
14/QĐ-UBND 05/01/2023 Quyết định về việc Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 1
12
Cơ quan ban hành