Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1565/HK-UBND 26/05/2023 KẾ HOẠCH Triển khai rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc các hệ thống thông tin tại cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1557/BC-UBND 25/05/2023 Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nội dung đột phá về phát triển Du lịch -Dịch vụ bền vững giai đoạn 2022 -2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
1262/KH-UBND 28/04/2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch, thể thao trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1263/KH-UBND 28/04/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Tiểu dự án 2 “Truyền thông về giảm nghèo đa chiều” thuộc dự án 6 Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
1235/KH-UBND 27/04/2023 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
286/KH-UBND 11/02/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ hội về nguồn Pác Bó huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
44/KH-UBND 06/01/2023 Kế Hoạch Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/QĐ-UBND 03/01/2023 QUYẾT ĐỊNH: Công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022 và công nhận lần đầu" Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
Lượt xem: 0
Tải về 0
3984/UBND-VHTT 29/12/2022 Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, viết tin, bài trên trang Fanpage "Hà Quảng News" năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
3982/UBND-VHTT 28/12/2022 Phối hợp thực hiện Dự án" Bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng"
Lượt xem: 0
Tải về 1
12
Cơ quan ban hành