Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
72/BC-HĐND 29/05/2023 BÁO CÁO: Kết quả giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện chế độ chính sách cho học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 và công tác an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể các trường học bán trú trên địa bàn huyện năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
125/TB-VP 23/05/2023 THÔNG BÁO: Kết luận của Đ/c Hoàng Văn Bảo- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với TT HĐND các xã, Thị trấn lần thứ nhất năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
68/BC-HĐND 22/05/2023 BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
09/BC-HĐND 11/01/2023 BÁO CÁO Tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
06/CTr-HĐND 06/01/2023 Chương trình giám sát năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
05/CTr-HĐND 06/01/2023 Chương trình công tác năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
29/NQ-HĐND 05/01/2023 NGHỊ QUYẾT: v/v thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thông Nông huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/2000
Lượt xem: 0
Tải về 0
02/CTr-HĐND 05/01/2023 CHƯƠNG TRÌNH Công tác năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
07/CTr-HĐND 05/01/2023 CHƯƠNG TRÌNH: giám sát của Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
08/CTR-HĐND 05/01/2023 CHƯƠNG TRÌNH: Công tác năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
12
Cơ quan ban hành