Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
65/UBND-VP 10/01/2023 Quyết liệt thúc đẩy, tạo điều kiện cho công tác thi công, thanh toán, nghiệm thu và giải ngân khối lượng hoàn thành đối với các công trình trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
70/UBND-VP 10/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ thực hiện dự toán năm 2023 (Phòng VHTT)
Lượt xem: 0
Tải về 0
69/UBND-VP 10/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ thực hiện dự toán năm 2023 (Phòng TN&MT)
Lượt xem: 0
Tải về 0
66/UBND-VP 10/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ thực hiện dự toán năm 2023 (Phòng NN&PTNN)
Lượt xem: 0
Tải về 0
84/QĐ-UBND 10/01/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
55/UBND-VHTT 07/01/2023 Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong Têt Nguyên Đán 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
34/BC-UBND 05/01/2023 BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
16/UBND-KTHT 04/01/2023 Đôn đốc hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ nhà ở theo công văn 2846/SXD-PTĐT-QLN của Sở Xây dựng
Lượt xem: 0
Tải về 0
05/UBND-TNMT 03/01/2023 Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
3996/UBND-YT 30/12/2022 V/v Báo thực hiện kinh phí trong Dự án 7 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025 năm 2022 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 0
Tải về 0
12
Cơ quan ban hành