Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
170/UBND-TNMT 25/01/2023 Công văn Về việc công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hà Quảng * BẢN ĐỒ KHSDĐ 2023: https://drive.google.com/file/d/1Jca51G8gYz_9ZhrDvB1ZfYHkcbpnY7Cs/view?usp=sharing
Lượt xem: 0
Tải về 7
164/UBND-TNMT 19/01/2023 Công văn Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Lượt xem: 0
Tải về 5
04/CV-TNMT 17/01/2023 Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp Tết Âm lịch năm 2023 và các hoạt động trước, trong và sau ngày tổ chức Lễ hội tại địa phương
Lượt xem: 0
Tải về 0
23/UBND-TNMT 05/01/2023 V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
12/BC-UBND 04/01/2023 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
Lượt xem: 0
Tải về 0
20/BC-UBND 04/01/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
5472/QĐ-UBND 28/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Nông Hà Vân, Bản Giàng)
Lượt xem: 0
Tải về 0
5468/QĐ-UBND 28/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Lý Thị Thoa)
Lượt xem: 0
Tải về 0
5471/QĐ-UBND 28/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Bế Ngọc Hùng, Bản Giàng)
Lượt xem: 0
Tải về 0
3979/UBND-TNMT 27/12/2022 V/v đề nghị ông Đàm Trọng Vĩnh nộp tiền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai
Lượt xem: 0
Tải về 1
12
Cơ quan ban hành