Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1537/KH-UBND 24/05/2023 KẾ HOẠCH Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1294/KH-UBND 05/05/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện các nội dung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 1
1163/BC-UBND 20/04/2023 BÁO CÁO Tổng kết 5 năm thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 -2022 ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 4
313/KH-UBND 14/02/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 7
306/KH-UBND 13/02/2023 KẾ HOẠCH Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
91/KH-UBND 11/01/2023 Kế Hoạch Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
63/UBND-TP 10/01/2023 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 91/2022/NQ-HĐNDcủa HĐND tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 0
3986/UBND-TP 29/12/2022 Triển khai phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.
Lượt xem: 0
Tải về 1
Cơ quan ban hành