Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1588/KH-UBND 29/05/2023 KẾ HOẠCH Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống từ năm 2015 trở về trước
Lượt xem: 0
Tải về 1
1567/KH-UBND 26/05/2023 KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
1531/HD-UBND 23/05/2023 Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1411/KH-UBND 12/05/2023 KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện NQ số 98/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trương, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 2
1271/KH-UBND 30/04/2023 KẾ HOẠCH Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
Lượt xem: 0
Tải về 0
10/QĐ-UBND 04/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc chấm dứt biệt phái đối với công chức cấp xã bà Hoàng Thị Hòa, ĐC-NN-XDMT xã Sóc Hà
Lượt xem: 0
Tải về 2
09/QĐ-UBND 04/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức cấp xã bà Hoàng Thị Hoan, VH-XH xã Thanh Long
Lượt xem: 0
Tải về 2
08/QĐ-UBND 04/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức cấp xã bà Hoàng Thị Hương, VP-TK xã Thanh Long
Lượt xem: 0
Tải về 6
04/QĐ-UBND 04/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CPđối với cán bộ, công chức cấp xã ông Triệu Văn Phong, PCT HĐND xã Thanh Long
Lượt xem: 0
Tải về 3
06/QĐ-UBND 04/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức cấp xã ông Nông Văn Chinh, VP-TK xã Lương Can
Lượt xem: 0
Tải về 0
123
Cơ quan ban hành