Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1130/QĐ-UBND 26/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnhkế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 8
1123/QĐ-UBND 25/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầuGói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị thực hiện Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
1074/QĐ-UBND 18/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường liên xã Lũng Tỳ (Lương Thông) ngã ba Lũng Đẩy (Cần Yên), huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 2
1073/QĐ-UBND 18/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việcPhê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựngCông trình: Cải tạo, sửa chữa đường liên xã Thượng Thôn -Hồng Sỹ, đoạn Pác Táng -Nặm Thuổm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
372/QĐ-UBND 13/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Nà Giảo Ngọc Đào-Làng Lình, Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
376/QĐ-UBND 13/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện lập: Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022 -2030
Lượt xem: 0
Tải về 0
75/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH: v/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước xóa nhà tạm, nhà dột nát theo QĐ số 90/QĐ-TTg trên địa bàn huyện năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
5517/QĐ-UBND 30/12/2022 QUYẾT ĐỊNH: V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
4971/QĐ-UBND 21/12/2022 QUYẾT ĐỊNH: v/v giao điều chỉnh, bổ sung chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các dự án đàu tư thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia ( lần 2)
Lượt xem: 0
Tải về 0
5325/QĐ-UBND 21/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện lập: Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 - 2030
Lượt xem: 0
Tải về 0
Cơ quan ban hành