Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
76/QĐ-UBND 07/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Lũng Khỉnh, xã Đa Thông -xóm Lũng Vai, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 0
Tải về 0
77/QĐ-UBND 07/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Pác Ngàm, Đa Thông - xóm Ngọc Sỹ, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 0
Tải về 0
71/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Yên Luật, TT Xuân Hòa - Xóm Đào Bắc, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
70/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường giao thông liên xã: Lũng Nặm - Cải Viên (Nhánh vào trụ sở Cải Viên), huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
15/QĐ-UBND 05/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường GTNT Pác thin, xóm Pác Thin, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
01/QĐ-UBND 03/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xóm Kim Đồng- Nà Pia, xã Lương Can, huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
Cơ quan ban hành