Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
334/QĐ-UBND 10/02/2023 Quyết định về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 7
88/QĐ-UBND 10/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn địa bàn huyện năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
73/BC-UBND 10/01/2023 Báo Cáo kết quả Cải cách hành chính của UBND xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 3
80/UBND-VP 10/01/2023 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
82/UBND-VP 10/01/2023 Triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
41/KH-UBND 06/01/2023 Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
29/BC-UBND 05/01/2023 BÁO CÁO Hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 11
3889/UBND-VP 21/12/2022 V/v thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC và Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 1
3886/BC-UBND 21/12/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
Cơ quan ban hành