Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2516/KH-UBND 01/08/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện nội dung chuyên môn về Công tác tư vấn, can thiệp lồng ghép giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021đến năm 2025trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1411/KH-UBND 12/05/2023 KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện NQ số 98/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trương, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 2
30/TB-VP 13/02/2023 Thông báo Lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 2
376/QĐ-UBND 13/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện lập: Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022 -2030
Lượt xem: 0
Tải về 0
306/KH-UBND 13/02/2023 KẾ HOẠCH Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
286/KH-UBND 11/02/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ hội về nguồn Pác Bó huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 4
342/QĐ-UBND 09/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của bà Hà Thị Nhậm,trú tại xóm Địa Long, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 2
74/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ trọng tài, Dẫn chương trình, Tổ lễ tân, Tổ thư ký, Tổ phục vụ Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
72/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ vụ tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực y tế về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện
Lượt xem: 0
Tải về 0
31/BC-UBND 05/01/2023 Báo Cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
123
Cơ quan ban hành