Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/BC-HĐND 11/01/2023 BÁO CÁO Tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
06/CTr-HĐND 06/01/2023 Chương trình giám sát năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
05/CTr-HĐND 06/01/2023 Chương trình công tác năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
29/NQ-HĐND 05/01/2023 NGHỊ QUYẾT: v/v thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thông Nông huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/2000
Lượt xem: 0
Tải về 0
04/CTr-HĐND 05/01/2023 CHƯƠNG TRÌNH Giám sát năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
02/CTr-HĐND 05/01/2023 CHƯƠNG TRÌNH Công tác năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
07/CTr-HĐND 05/01/2023 CHƯƠNG TRÌNH: giám sát của Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
08/CTR-HĐND 05/01/2023 CHƯƠNG TRÌNH: Công tác năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
192/BC-HĐND 21/12/2022 BÁO CÁO Tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện quý IV và nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
27/NQ-HĐND 20/12/2022 NGHỊ QUYẾT: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương huyện Hà Quảng ( lần 3)
Lượt xem: 0
Tải về 0
12
Cơ quan ban hành