Tổng số: 1
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/BC-BTCD 10/01/2023 BÁO CÁO Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 01 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Cơ quan ban hành