Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
104/QĐ-UBND 14/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện
Lượt xem: 0
Tải về 4
102/TTr-UBND 13/01/2023 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen thưởng công tác năm 2022 (Bằng khen)
Lượt xem: 0
Tải về 2
104/TTr-UBND 13/01/2023 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen thưởng công tác năm 2022 (DH TTLĐXS)
Lượt xem: 0
Tải về 1
103/TTr-UBND 13/01/2023 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen thưởng công tác năm 2022 (DH Cờ thi đua)
Lượt xem: 0
Tải về 1
65/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể dẫn đầu khối thi đua năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 1
68/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH về việc tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 3
69/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH về việc tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 2
67/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích trong phong trào thi đua năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 3
66/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 1
3912/UBND-TĐKT 22/12/2022 V/v xây dựng phóng sự phục vụ Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua các huyện miền Tây năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 26
Cơ quan ban hành