Tổng số: 198
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1588/KH-UBND 29/05/2023 KẾ HOẠCH Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống từ năm 2015 trở về trước
Lượt xem: 0
Tải về 0
72/BC-HĐND 29/05/2023 BÁO CÁO: Kết quả giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện chế độ chính sách cho học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 và công tác an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể các trường học bán trú trên địa bàn huyện năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1574/QĐ-UBND 29/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1577/BC-UBND 27/05/2023 BÁO CÁO Giữa kỳ kết quả thực hiện Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1575/UBND-TNMT 27/05/2023 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ngày Đại dương thế giới 8/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1567/KH-UBND 26/05/2023 KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1565/HK-UBND 26/05/2023 KẾ HOẠCH Triển khai rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc các hệ thống thông tin tại cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1557/BC-UBND 25/05/2023 Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nội dung đột phá về phát triển Du lịch -Dịch vụ bền vững giai đoạn 2022 -2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
1540/QĐ-UBND 25/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dự án 1 Mua sắm trang thiết bị Dự án: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, thuộc Dự án: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán
Lượt xem: 0
Tải về 0
1537/KH-UBND 24/05/2023 KẾ HOẠCH Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành