Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
118/BC-UBND 14/01/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện khắc phục hậu quả do thiên tai trong năm 2022 và đề xuất hỗ trợ kinh phí trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 2
86/BC-UBND 11/01/2023 BÁO CÁO Kết quả triển khai Kết luận 36-KL/TW của Bộ Chính trị về Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 6
72/BC-UBND 10/01/2023 BÁO CÁO Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 9
77/KH-UBND 10/01/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023 trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 14
14/QĐ-UBND 05/01/2023 Quyết định về việc Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 1
3988/TTr-UBND 29/12/2022 TỜ TRÌNH Đánh giá, phân hạng công nhận sản phẩm OCOP năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 1
3884/BC-UBND 28/12/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
5328/QĐ-UBND 21/12/2022 Quyết định Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm và hóa chất khử trùng tiêu độc năm 2023 cho các xã, thị trấn
Lượt xem: 0
Tải về 0
Cơ quan ban hành