• Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

image advertisement
Tổng số: 721
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
570/KH-UBND 05/03/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027 năm 2024 trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
569/KH-TB 05/03/2024 KẾ HOẠCH NĂM 2024 Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về phát triển huyện Hà Quảng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 0
Tải về 1
560/KH-UBND 04/03/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
545/KH-UBND 01/03/2024 KẾ HOẠCH Công tác Thi đua-Khen thưởng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
513/KH-BCĐ 29/02/2024 Kế hoạch thực hiện xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2024 huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
514/KH-UBND 29/02/2024 Kế hoạch Triển khai Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
530/KH-UBND 29/02/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
536/KH-UBND 29/02/2024 KẾ HOẠCH Sắp xếp, điều động công chức cấp xã dôi dư trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 5
531/KH-BĐDHĐQT 29/02/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác truyền thông năm 2024.
Lượt xem: 0
Tải về 0
555/KH-BCĐ 29/02/2024 Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...