Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 5

Sáng 13/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 5/2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới hơn 213 điểm cầu các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các xã, phường, thị trấn, với gần 5.700 đại biểu tham dự. Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; thường trực cấp ủy và phụ trách tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, lãnh đạo, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội Vụ thông tin các chuyên đề: Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (1/6/1904 - 1/6/2024); Tuyên truyền Nghị quyết số 82/2023/NQ-HĐND, ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố; một số điểm mới, nổi bật của Luật Đất đai năm 2024; định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

 

 

Theo đó, tập trung thực hiện tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong; nêu bật tấm gương đạo đức sáng ngời của một người cộng sản trung kiên, nhà chỉ huy quân sự tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng thời, tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh. Các hoạt động kỷ niệm gồm: Tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa (cấp tỉnh). Phát sóng phim tài liệu: Đồng chí Hoàng Đình Giong - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng. Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động: Tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, hội nghị sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nghị quyết số 82/2023/NQ-HĐND, ngày 8/12/2023 quy định chức danh, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND, ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó, nêu rõ 14 chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 3 chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố; 3 chức danh, mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố. Quy định số chức danh kiêm nhiệm và mức phụ cấp kiêm nhiệm.

Luật Đất đai năm 2024 (số 31/2024/QH15) được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 18/1/2024, gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều. Với mục đích, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ vướng mắc của thực tiễn, cũng như cân bằng lợi ích các chủ thể trong quan hệ đất đai và phát triển thị trường bất động sảnNâng cao chất lượng quản lý đất đai. Trong đó có nhiều điểm mới nổi bật như: Quyền và trách nhiệm của nhà nước, công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; địa giới đơn vị hành chính, điều tra cơ bản về đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất…

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh  phát biểu tại hội nghị.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh đề nghị: Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở trên cơ sở những vấn đề tiếp thu tại hội nghị, lựa chọn nội dung gắn với tình hình thực tiễn tại đia phương, đơn vị để cụ thể hóa, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, định hướng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong qúa trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tập trung tuyên truyền về Luật Đất đai năm 2024, nhất là những điểm mới quan trọng của Luật, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao triển khai chính sách pháp luật đất đai trong thực tiễn; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 82/2023/NQ-HĐND, ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tuyên truyền bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự, ngày 13/3/2024; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước trong tháng: 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)… Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Qua đó, góp phần động viên, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, tạo động lực mạnh mẽ trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai
Tại điểm cầu Hà Quảng
Thế Hiển