Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ nhất năm 2024

Ngày 15/5 Thường trực HĐND huyện Hà Quảng tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ nhất năm 2024.  

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

Trong 4 tháng đầu năm, HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp với UBND, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ và các cơ quan liên quan được duy trì; Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND hai cấp được nâng lên. Tổ chức thành công 2 kỳ họp HĐND huyện , 22 kỳ họp HĐND cấp xã, thị trấn, Tổ chức thẩm tra 19 báo cáo, 13 tờ trình, dự thảo Nghị quyết cấp huyện, 315 báo cáo, 109 tờ trình dự thảo , nghị quyết cấp xã; ban hành 14 Nghị quyết cấp huyện và 108 nghị quyết cấp xã; Các nghị quyết của HĐND từ cấp huyện đến cấp xã đáp ứng yêu cầu thực tiễn về điều kiện nội lực phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh;  tổ chức được 2 cuộc giám sát cấp huyện, 32 cuộc giám sát chuyên đề.  

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong thời gian tới HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐND, đảm bảo đúng quy định theo Luật; phát huy tinh thần trách nhiệm của đại biểu trong các phiên họp thảo luận, chất vấn;  nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri; tiếp tục giám sát việc thực hiện các Nghị quyết được ban hành, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Thu Hương – Hoàng Đông