Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê làm việc tại huyện Hà Quảng

Tiếp tục chương trình làm việc tại huyện Hà Quảng, chiều 29/5, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo chủ chốt của huyện nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện một số nhiệm vụ trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Hà Quảng báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện báo cáo với đoàn công tác tình hình triển khai kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy. Qua hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, KT - XH, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đạt được những kết quả nhất định. Dự kiến, Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ trong tháng 6/2023.

Thực hiện Chương phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022 huyện giải ngân 28,757 tỷ đồng vốn đầu tư được giao (đạt 46%), giải ngân 15,159 tỷ đồng vốn sự nghiệp (đạt 49,52%); từ đầu năm 2023 đến nay giải ngân trên 18,3 tỷ đồng vốn đầu tư được giao (đạt 24,28%), đang giải ngân 82,428 tỷ đồng vốn sự nghiệp trong năm.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, toàn huyện thực hiện đạt 154 tiêu chí, bình quân đạt 8,1 tiêu chí/xã; huyện triển khai điều chỉnh quy hoạch nông thôn 19/19 xã với tổng kinh phí 7,22 tỷ đồng. Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hết năm 2022 huyện còn 5.012 hộ nghèo, chiếm 35,62%, hằng năm phấn đấu giảm từ 5 - 7% hộ nghèo. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai tích cực, giai đoạn 2021 - 2025 có 2.793 hộ được phê duyệt hỗ trợ, đến nay có 406 hộ hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà được hỗ trợ vốn, tổng các nguồn vốn giải ngân 16,074 tỷ đồng.

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy, trong 2 năm 2022 - 2023, Huyện ủy lựa chọn 13 Đảng ủy xã, thị trấn nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ xã/thị trấn, hiện có 8 cuốn đã tổ chức hội thảo lần 1, 2. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân, huyện hoàn thành việc xóa bỏ hoàn toàn tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn.

5 tháng đầu năm, các cấp, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển KT - XH đề ra; sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đạt tiến độ; tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 15/5/2023 trên 14,713 tỷ đồng, đạt trên 65% kế hoạch, cao nhất toàn tỉnh; giải ngân được 15,9% trên tổng số kế hoạch vốn năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 kéo dài), đứng thứ 3 toàn tỉnh; cải tạo, nâng cấp, xây mới 3/10 nhà văn hóa; 15/275 hộ đưa chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở...

 

Huyện kiến nghị: Tỉnh xem xét cho chủ trương, cấp kinh phí để huyện tổ chức thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500 tại các khu trung tâm thị trấn; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sớm thực hiện quy hoạch chung Khu kinh tế Cửa khẩu Sóc Giang để huyện có cơ sở xây dựng đề án phát triển trung tâm xã Sóc Hà đến năm 2030 đạt đô thị loại V. Tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để triển khai các mục tiêu, dự án được xác định tại Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển huyện Hà Quảng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; sớm có giải pháp sắp xếp, bố trí số công chức, viên chức cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sáp nhập; sớm bố trí kinh phí Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2023 cho huyện; Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 25/6/2021 xem xét, cho chủ trương và bố trí ngân sách để huyện chỉ đạo thực hiện 8 cuốn lịch sử đảng bộ xã.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành giải đáp, làm rõ những nội dung liên quan đến đề xuất, kiến nghị của huyện thuộc lĩnh vực phụ trách; thảo luận, đề xuất một số nội dung trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển huyện Hà Quảng trong thời gian tới. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu kết luận buổi làm việc.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê đề nghị huyện tập trung cao độ cho việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đảm bảo đi vào thực chất, hiệu quả, biến cuộc sơ kết thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở tất cả các tổ chức Đảng; làm rõ những kết quả, hạn chế, nguyên nhân, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp triển khai hiệu quả trong thời gian tới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần thực hiện tốt công tác phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để thực hiện gắn với cá thể hóa trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện tiếp tục chỉ đạo sâu sát thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và cả cộng đồng, đặc biệt cần phát huy sự chủ động của đối tượng thụ hưởng chính sách; phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu đề ra.

Với quan điểm “nhận thức đúng, hành động mới thông”, đối với Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức đúng đắn, sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của công tác lịch sử Đảng trong tình hình mới.

Trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, 2 nguồn đầu tư và sự nghiệp đều rất quan trọng, bởi đầu tư là xây dựng hạ tầng cơ sở tạo ra cú hích, động lực để phục vụ phát triển, còn sự nghiệp liên quan đến sinh kế của người dân, trực tiếp xóa đói, giảm nghèo. Huyện cần phát huy hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, tập trung thống nhất cao trong thực hiện. Chú trọng rà soát quy hoạch, tính toán xây dựng bộ máy cho cả nhiệm kỳ sau, đánh giá sâu sát cán bộ bằng hiệu quả công việc. Chủ động, linh hoạt phối hợp với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; quan tâm triển khai các công trình, dự án liên quan đến đất đai, đất rừng đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tiếp tục quan tâm đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là những thành quả đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, nhân lên những yếu tố tích cực.

Các sở, ban, ngành quan tâm, chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng huyện trong thực hiện các nhiệm vụ, đưa huyện Hà Quảng phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng.

Bảo Bình (baocaobang.vn)