Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 44
  • Hôm nay: 543
  • Trong tuần: 19 452
  • Tổng lượt truy cập: 1856971
Đăng nhập
Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023

Ngày 14/9, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hà Quảng tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 cho cán bộ làm công tác giảm nghèo và các hộ ngheò, hộ cận nghèo, thoát nghèo các xóm trên địa bàn xã Lũng Nặm.

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu và người dân được phổ biến các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, kế hoạch của UBND huyện về mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, các giải pháp triển khai dự án giảm nghèo; hướng dẫn phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các phương thức hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; chính sách giảm nghèo hiện hành, các chương trình, dự án về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh đang triển khai áp dụng; Hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng và thực hiện các dự án giảm nghèo; Trình tự, thủ tục lựa chọn các mô hình, dự án sản xuất, kinh doanh. Điều kiện hỗ trợ dự án và hướng dẫn qui trình làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ thực hiên dự án phát trển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Cung cấp thông tin, chính sách hố trợ việc làm cho người lao động…

Thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ làm công tác giảm nghèo và các hộ dân nắm vững các chủ trương, chính sách và phương pháp triển khai thực hiện các chương trình giảm nghèo trên địa bàn, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của huyện năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở về nghiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân trong khu dân cư, nhất là những hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận được với các dịch vụ, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

                                                                                        Văn Hiến - Hoàng Đông