Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Đoàn công tác Uỷ ban dân tộc đến làm việc tại huyện Hà Quảng

Ngày 14/5 Đoàn công tác của Uỷ ban Dân tộc do đ/c Hà Việt Quân – Chánh văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia đã đến làm việc tại huyện Hà Quảng .

 Sau khi đi thực tế tại xã Tổng Cọt, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND và một số phòng ban của huyện. Tại đây đoàn đã nghe báo cáo về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến thời điểm tháng 5/2024; Phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2024. Kết quả triển khai thực hiện dự án về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị có tổng vốn trên 73 tỷ đồng, trong đó vốn giao mới năm 2024 là trên 52 tỷ đồng, đến thời điểm báo cáo, vốn kéo dài và vốn giao mới năm 2024 đã giải ngân được trên 200 triệu đồng. Các nội dung còn lại cơ quan được giao làm chủ đầu tư đang triển khai lựa chọn hộ để làm căn cứ xây dựng dự án, thẩm định dự án. Kết quả triển khai thực hiện dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc tổng nguồn vốn phân bổ trên 87 tỷ đồng, đã tập trung đầu tư: 95 công trình trọng điểm trên địa bàn, trong đó: Số công trình đường giao thông 49; Số công trình nước sinh hoạt tập trung 29; Số công trình mương thủy lợi 11; Số công trình chợ xã 01; Tổng số công trình trạm y tế03 và tổng số công trình điện sinh hoạt 02. Đồng thời đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng: 36 công trình, trong đó: Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông 19 công trình; Duy tu bảo dưỡng công trình nước sinh hoạt là 10 công trình; Duy tu, bảo dưỡng nhà văn hóa xóm 02 công trình duy tu, bảo dưỡng mương thủy lợi 05 công trình.

 

anh tin bai

Đoàn công tác Uỷ ban dân tộc làm việc với huyện Hà Quảng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí đ/c Hà Việt Quân – Chánh văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia đã biểu dương những thành thành tích mà huyện Hà Quảng đã đạt được trong thực hiện triển khai  dự án 1, dự án 2, dự án 3, dự án 4 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ trên địa bàn huyện Hà Quảng giai đoạn 2021-2023. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới huyện cần tập trung, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nhất là là các dự án có khả năng giải ngân cao; Tăng cường kiểm tra quản lý chất lượng, tập trung các nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư tích cực triển khai thực hiện các dự án đã được bố trí vốn. Thực hiện cam kết giải ngân theo lộ trình, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ, dự án đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật. Tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc về tiến độ, chất lượng các dự án. Chủ động trao đổi, thống nhất tìm cách tháo gỡ khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện đảm bảo triển khai có hiệu quả. Tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động nhân dân tranh thủ các nguồn lực được hỗ trợ, phát huy nội lực từng bước vươn lên thoát nghèo; chấp hành và ủng hộ, hiến tặng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn….

 

                                                                             Thế Hậu – Hoàng Đông