Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 605
  • Trong tuần: 19 514
  • Tháng hiện tại: 70 612
  • Tổng lượt truy cập: 1857033
Đăng nhập
Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023

Ngày 12/9, Phòng Lao động, - Thương binh và Xã hội huyện Hà Quảng tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 cho cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Cải Viên.

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ làm công tác giảm nghèo được triển khai các văn bản hướng dẫn: Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022 NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức  thực hiện các chương trình MTQG; Nghị quyết 62/2022/NQ-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ; Kế hoạch số 618 KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện về kế hoạch thoát huyện nghèo đến năm 2025; Quyết định 96-QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2023 về kế hoạch phân bổ kinh phí các chương trìnhmục tiêu quốc gia giảm nghèo bề vững; Thông tư 55/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Cung cấp thông tin, thị trường  việc làm, lao động…

Qua hội nghị tập huấn, giúp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo tại cơ sở nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình MTQG và phương pháp triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn phụ trách, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của huyện Hà Quảng năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025.

Hoàng Đào