Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 658
  • Trong tuần: 19 567
  • Tổng lượt truy cập: 1857086
Đăng nhập
Hà Quảng triển khai 9 mô hình trồng thử nghiệm giống cây trồng, vật nuôi

9 tháng đầu năm, huyện Hà Quảng triển khai 9 mô hình trồng thử nghiệm giống cây trồng và vật nuôi, nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu liên kết sản xuất và tìm đầu ra cho nông sản ổn định.

Nông dân huyện Hà Quảng chăm sóc ngô vụ hè thu
Nông dân huyện Hà Quảng chăm sóc ngô vụ hè thu

Trong đó, mô hình ngô lai NK7328 biến đổi gen diện tích 5.000 m2, tại 2 xã Đa Thông và Nội Thôn; ngô lai NK6275 diện tích 3.000 m2, xã Đa Thông và Hồng Sỹ; ngô DEKALB 9979C, diện tích 3.000 m2, xã Ngọc Động và Nội Thôn; mô hình thử nghiệm giống đỗ tương Đ11 diện tích 500 m2, xóm Ngọc Sỹ, xã Đa Thông; vịt siêu trứng Đại Xuyên TC theo hướng an toàn sinh học, xã Lương Thông, quy mô 1.100 con với 22 hộ tham gia; chăn nuôi gà giống mới hướng trứng IZ an toàn, tăng giá trị sản phẩm trứng gia cầm tại xã Thanh Long, quy mô 1.200 con; sản xuất giống lúa Đoàn Kết, diện tích 2 ha xã Cần Yên; ngô lai NK7328 biến đổi gen diện tích 3.500 m2 xã Tổng Cọt và Cải Viên. 

Phối hợp với Viện Cây lương thực, thực phẩm triển khai mô hình thử nghiệm giống đỗ tương Đ11, diện tích 2.000 m2, xã Ngọc Động, cây sinh trưởng phát triển tốt đang trong giai đoạn ra hoa.

Để thực hiện các mô hình đạt kết quả, huyện phối hợp các đơn vị tập huấn phổ biến kiến thức tiến bộ khoa học kỹ thuật về các cây trồng, vật nuôi cho người nông dân theo phương thức hướng dẫn cầm tay chỉ việc, nhất là kỹ thuật về thâm canh, sử dụng phân bón cân đối và phòng chống dịch bệnh cây trồng… 

K.T (baocaobang.vn)