Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Chi bộ Hải quan Cửa khẩu Sóc Giang học và làm theo Bác

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, Ban Chi ủy Chi bộ Hải quan Cửa khẩu Sóc Giang xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Chi bộ Hải quan Cửa khẩu Sóc Giang trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh. Chi bộ có 15/16 đảng viên (chiếm 93,75%) trên tổng số cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. Từ năm 2022 đến nay,  Chi bộ ban hành nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị, chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên và quần chúng trong đơn vị quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng; đặc biệt là nhiệm vụ phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Chi ủy Chi bộ xây dựng quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong cấp ủy, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên nắm bắt tình hình, dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động. Từ đó chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, đấu tranh với các biểu hiện đạt hiệu quả. 

Hằng tháng, Chi bộ tổ chức sinh hoạt lồng ghép với chính quyền, đoàn thể đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ, đơn vị, đoàn thể. Kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, văn bản của Đảng, chính quyền và đoàn thể; định hướng cho toàn đơn vị nhận thức đúng đắn quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định của ngành, của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tích cực tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên nhận thức đầy đủ các nội dung. 100% đảng viên, công chức tham gia đầy đủ học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, các văn bản của Đảng do cấp ủy cấp trên các cấp tổ chức. Ban Chi ủy Chi bộ phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo. Cấp ủy, lãnh đạo các cấp thường xuyên tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ. Qua đó, các cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động Chi cục có chuyển biến tích cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ; có ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình, có tinh thần đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ...  

Các đại biểu dự Đại hội Chi bộ Hải quan Cửa khẩu Sóc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Các đại biểu dự Đại hội Chi bộ Hải quan Cửa khẩu Sóc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chi bộ thực hiện tốt công tác phòng, chống sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, mỗi cá nhân đảng viên giữ vững lập trường, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên nghiên cứu, học tập, trao đổi lý luận chính trị. 100% đảng viên gương mẫu trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực tuyên truyền quần chúng nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy, hàng cấm qua biên giới; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới. Mỗi đồng chí trong Ban Chi ủy, mỗi cá nhân đảng viên trong Chi bộ luôn tự mình phát huy tốt trách nhiệm “tự soi”, “tự sửa” để hoàn thiện mình; kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong nội bộ, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. 

Việc học và làm theo Bác đã tạo sức mạnh đoàn kết trong toàn Chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Từ năm 2020 đến nay, thu thuế xuất nhập khẩu nộp ngân sách Nhà nước hơn 12 tỷ đồng; tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt 161.955.087 USD; làm thủ tục tờ khai xuất nhập khẩu hơn 900 bộ; đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển hàng hóa qua biên giới, xử phạt hành chính 3 triệu 750 nghìn đồng; phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện khởi tố hình sự 1 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy... 7 tháng đầu năm 2023, Chi bộ vận động các đoàn viên Công đoàn ủng hộ Đảng bộ xã Sóc Hà biên soạn “Cuốn lịch sử Đảng bộ xã Sóc Hà” với số tiền 1,350 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 với số tiền 3,150 triệu đồng; ủng hộ đoàn viên Công đoàn hoàn cảnh khó khăn xây nhà ở với số tiền 1,500 triệu đồng; hưởng ứng đợt phát động của UBND huyện Hà Quảng về việc di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở với số tiền 2,4 triệu đồng. 

Đồng chí Đinh Ích Cường, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sóc Giang cho biết: Ban Chi ủy Chi bộ xác định việc học và làm theo Bác là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Phát huy kết quả đạt được, Ban Chi ủy Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tiếp tục rà soát, bổ sung những nội dung đột phá phù hợp với tình thực thực tế đơn vị theo phương châm của ngành là “minh bạch - chuyên nghiệp - hiệu quả”, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư qua địa bàn, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng hải quan liêm chính, trong sạch, vững mạnh, chính quy và hiện đại.  

Linh Quang Năm (baocaobang.vn)