Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Đường dây nóng

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Thông báo địa chỉ tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Đại chỉ cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (địa chỉ: số ); số điện thoại chuyên dùng: 02063.954.979; Fax , đường Hoàng Đình Giong, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng02063.852.866, Địa chỉ thư điện tử: thutuchanhchinh@caobang.gov.vn; Công thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng:http://www.caobang.gov.vn


Số điện thoại đường dây nóng của UBND huyện Hà Quảng

Tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Hà Quảng theo số điện thoại đường dây nóng: 0848.025.026; Email: ubndhaquang@caobang.gov.vn