Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 606
  • Trong tuần: 19 515
  • Tháng hiện tại: 70 613
  • Tổng lượt truy cập: 1857034
Đăng nhập
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hà Quảng triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi

Thời gian qua, với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hà Quảng đã triển khai hiệu quả nguồn vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nguồn vốn đang phát huy được hiệu quả tích cực, từng bước nâng cao điều kiện sống, góp phần không nhỏ vào công cuộc giảm nghèo bền vững của địa phương.

Đến ngày 18/9/2023, tổng nguồn vốn đạt trên 560 tỷ đồng, tăng 58,7 tỷ đồng so với cuối năm 2022; vốn nhận uỷ thác từ ngân sách huyện đạt hơn 3,2 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt 134,7 tỷ đồng với 2.412 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ trên 76 tỷ đồng; dư nợ uỷ thác qua các tổ chức chính trị xã hội đạt trên 557 tỷ đồng, tăng hơn 57,8 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 558,7 tỷ đồng, tăng 11,69% so với đầu năm, đạt 84% kế hoạch năm, với 10.556 khách hàng đang còn dư nợ. Nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,079% tổng dư nợ. Công tác cho vay theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; cho vay Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP được quan tâm, rà soát đối tượng thụ hưởng chặt chẽ. Đến nay đã giải ngân cho vay 364 khách hàng vay vốn, với số tiền trên 15,5 tỷ đồng.

anh tin bai

Mô hình dưa lưới trong nhà màng tại xóm Cốc Chủ, xã Ngọc Đào mang lại thu nhập cao cho gia đình góp phần ổn định cuộc sống

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giúp 2.412 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách xã hội được đầu tư đến 21/21 xã, thị trấn 100% xóm, tổ dân phố; thu hút, tạo việc làm cho 555 lao động; xây dựng hơn 700 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ; cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP 126 hộ.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện nhằm tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đối với tín dụng chính sách xã hội; phối hợp tốt với các tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác, các phòng, ban, ngành có liên quan và chính quyền địa phương triển khai cho vay theo kế hoạch được giao; tập trung xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, coi trọng công tác thu nợ, thu lãi, giảm nợ xấu.

Nguyễn Thảo - NHCSXH huyện Hà Quảng