Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 32
  • Hôm nay: 1323
  • Trong tuần: 18 410
  • Tháng hiện tại: 68 181
  • Tổng lượt truy cập: 1582028
Đăng nhập
Đảm bảo tỷ lệ nữ là lãnh đạo chủ chốt ở các cấp
anh tin bai

Tỷ lệ nữ tham gia tại các cơ quan, ban, ngành ngày càng cao

Theo kế hoạch, đến hết năm 2025 huyện Hà Quảng  đảm bảo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt 60%. Đây là một trong những mục tiêu được đề ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030. Mục tiêu tổng quát là nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Chiến lược cũng xác định 6 mục tiêu cụ thể với 20 chỉ tiêu về các lĩnh vực chính trị; kinh tế, lao động; đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; y tế; giáo dục, đào tạo và thông tin, truyền thông. Riêng trong lĩnh vực chính trị, chỉ tiêu đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ./.
Thu Hương(TT VH&TT huyện Hà Quảng)