Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 40
  • Hôm nay: 517
  • Trong tuần: 19 426
  • Tổng lượt truy cập: 1856945
Đăng nhập
Hội nghị sơ kết triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Ngày 13/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 10 huyện, Thành phố sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hà Quảng có các đồng chí Dương Thị Bách, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn treenn địa bàn huyện.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hà Quảng

6 tháng đầu năm, UBND tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh, các ngành, địa phương bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, linh hoạt điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp, phương thức, lộ trình bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo tiến độ đề ra. Qua đó, các nhiệm vụ của Đề án 06, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt một số kết quả quan trọng. Các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, 29 nhiệm vụ cụ thể được giao. Đến nay, hoàn thành 11/11 dịch vụ công thiết yếu ngành công an, 14/14 dịch vụ công thiết yếu của các sở, ngành qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính liên thông 100% từ cấp tỉnh đến cấp xã, thực hiện kết nối liên thông 1.732 thủ tục của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tính đến ngày 15/6, tỉnh thu nhận 468.212 hồ sơ căn cước công dân, hoàn thành sớm việc cấp căn cước công dân cho 100% công dân so với mục tiêu đề ra. Đến nay, thu nhận 129.551 tài khoản định danh điện tử, kích hoạt 56.370 tài khoản, đạt 24,6%; hoàn thành đồng bộ, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với trên 21.400 hồ sơ, bằng 100%. Toàn tỉnh có 83.217 tài khoản cài đặt VssID; 473.30 căn cước công dân được đồng bộ với thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực, 182/182 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu bằng căn cước công dân. Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh (IOC) kết nối dữ liệu và hiển thị một số phân hệ cơ bản...

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện còn gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn kinh phí phục vụ các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh ảnh hướng đến tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao; một số nơi, người đứng đầu chưa thật sự quyết tâm, quyết liệt; nguồn nhân lực, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng với tình hình thực tế; nhận thức của người dân còn hạn chế...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị các sở, ngành, địa phương, các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố tiếp tục kiểm đếm, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao; thực hiện công tác báo cáo đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lợi ích đến đông đảo người dân; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu sử dụng và tuyên truyền, vận động người thân, gia đình sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến, tham gia đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử. 

Nguyệt Anh (baocaobang.vn)