Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 388
  • Trong tuần: 13 273
  • Tháng hiện tại: 68 735
  • Tổng lượt truy cập: 1441262
Đăng nhập
Phấn đấu đạt trên 40 tiêu chí Nông thôn mới trong năm 2023
 
anh tin bai

Tiêu chí số 5- Trường học đang được tập trung thực hiện tại xã Quý Quân

Phấn đấu xã Trường Hà đạt từ 17-18 tiêu chí (hiện nay đã đạt 14 tiêu chí) 5 tiêu chí còn lại, bao gồm: Tiêu chí sô 1 Quy hoạch, số 5 Trường học, số 6 Cơ sở vật chất văn hoá, số 10 Thu nhập, số 11 Nghèo đa chiều. 18 xã còn lại đạt thêm từ 01 tiêu chí trở lên/xã (trừ tiêu chí số 01- Quy hoạch). Phấn đấu cả huyện đạt trên 40 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đạt trên 194 tiêu chí/19 xã, bình quân đạt 10,2 tiêu chí/xã. Đảm bảo trên 60% số xã đạt Hệ thống điện sinh hoạt; trên 40% số xã đạt hệ thống chợ nông thôn, hệ thống giao thông; trên 50% số xã đạt hệ thống thông tin và truyền thông; trên 20% số xã đạt tiêu chí Môi trường và vệ sinh ATTP; trên 15% số xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, Trường học. Chỉ đạo triển khai thực hiện 01 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập; đạt trên 20% số xã đạt tiêu chí số 12 về lao động; đạt trên 35% số xã đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Phấn đấu trên 15% số xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, ít nhất 01xã đạt tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều; trên 70% số xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo; 100% số xã đạt tiêu chí về Văn hóa. Đến hết năm 2023, có trên 20% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm;  5% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 17 về môi trường; 5% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 18 về chất lượng môi trường sống; 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh; có 5% số xã đạt chuẩn tiêu chí về quốc phòng và an ninh thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Trên cơ sở kế hoạch, huyện Hà Quảng đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã khẩn trương phối hợp triển khai đồng bộ những giải pháp đã được phê duyệt. Đồng thời lồng ghép có hiệu quả các Chương trình, Dự án khác với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra./.
Hoàng Đào

Trung tâm Văn hoá và Truyền thông Hà Quảng