Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1271/KH-UBND 30/04/2023 KẾ HOẠCH Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
Lượt xem: 0
Tải về 0
10/QĐ-UBND 04/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc chấm dứt biệt phái đối với công chức cấp xã bà Hoàng Thị Hòa, ĐC-NN-XDMT xã Sóc Hà
Lượt xem: 0
Tải về 2
09/QĐ-UBND 04/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức cấp xã bà Hoàng Thị Hoan, VH-XH xã Thanh Long
Lượt xem: 0
Tải về 2
08/QĐ-UBND 04/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức cấp xã bà Hoàng Thị Hương, VP-TK xã Thanh Long
Lượt xem: 0
Tải về 6
07/QĐ-UBND 04/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CPđối với cán bộ, công chức cấp xã ông Nông Văn Thức, TP-HT xã Thanh Long
Lượt xem: 0
Tải về 0
04/QĐ-UBND 04/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CPđối với cán bộ, công chức cấp xã ông Triệu Văn Phong, PCT HĐND xã Thanh Long
Lượt xem: 0
Tải về 3
06/QĐ-UBND 04/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức cấp xã ông Nông Văn Chinh, VP-TK xã Lương Can
Lượt xem: 0
Tải về 0
05/QĐ-UBND 04/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức cấp xã ông Triệu Văn Cường, CHT QS xã Thanh Long
Lượt xem: 0
Tải về 1
5498/QĐ-UBND 31/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Hoàng Vĩnh Phúc)
Lượt xem: 0
Tải về 2
5510/QĐ-UBND 31/12/2022 QUYẾT ĐỊNH: v/v cử cán bộ cấp xã đi đào tạo hệ liên thông từ trung cấp lên Đại học ngành Kinh tế nông nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 1
12
Cơ quan ban hành