Tổng số: 140
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
104/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện
Lượt xem: 0
14/01/2023
103/TTr-UBND TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen thưởng công tác năm 2022 (DH Cờ thi đua)
Lượt xem: 0
13/01/2023
104/TTr-UBND TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen thưởng công tác năm 2022 (DH TTLĐXS)
Lượt xem: 0
13/01/2023
102/TTr-UBND TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen thưởng công tác năm 2022 (Bằng khen)
Lượt xem: 0
13/01/2023
100/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường sân vận động, xóm Gạm Dầu xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
13/01/2023
97/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
12/01/2023
03/UBND-TN&MT Về việc trả lời đơn của công dân (Bế Thị Mai)
Lượt xem: 0
12/01/2023
91/KH-UBND Kế Hoạch Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
11/01/2023
09/BC-HĐND BÁO CÁO Tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 0
11/01/2023
86/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả triển khai Kết luận 36-KL/TW của Bộ Chính trị về Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
11/01/2023
12345678910...
Cơ quan ban hành